"צוואה מחיים"

 


משרדנו עוסק במתן ייעוץ משפטי, בעריכה ובחתימה על"הנחיות רפואיות מקדימות" ו"ייפוי כוח" בהתאם לחוק החולה הנוטה למות התשס"ו - 2005.במסגרת הייעוץ המשפטי הניתן ללקוח, נבחנות מלוא האפשרויות העומדות בפניו והנוגעות לעתיד הטיפול הרפואי אשר יינתן או לא יינתן לו.