אפוטרופסות וכשרות משפטית

משרדנו פועל למען אנשים אשר להם מונה אפוטרופוס וקטינים אשר את עניינם נדרש לייצג  מול התא המשפחתי ומול רשויות ממשלתיות ואחרות.

אנו דואגים להוצאת צו מינוי אפוטרופוס זמני, קבוע ו/או לדין בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה.

כמו כן, הצוות במשרד משמש כאפוטרופוסיות מקצועיות המתמנות על ידי בית המשפט על אנשים אשר יש לדאוג לענייניהם האישיים ולנהל עבורם ולמענם את רכושם בנאמנות בהתאם להוראות החוק.