שחרור נכסים מניהול האפוטרופוס הכללי  האפוטרופוס הכללי מחזיק ומנהל נכסים עבור יורשים בלתי ידועים ונעדרים.


אנו מטפלים בבקשות לשחרור נכסים מידי האפוטרופוס הכללי לרבות ניהול הליכים בבית המשפט המחוזי במידת הצורך.