שחרור נכסים מהחברה לאיתור והשבת נכסי נספי שואה

 


החברה לאיתור והשבת נכסי נספי שואה מחזיקה ומנהל נכסים עבור נספי שואה או יורשיהם.

משרדנו מלווה את לקוחותיו החל משלב הגשת הבקשה לחברה ועד לשחרור הנכסים.