הצוותלצוות עוה"ד במשרד ניסיון רב וידע ייחודי בתחומי התמחותו, אותם צבר במסגרת עבודתו במשרד המשפטים בלשכת היועץ המשפטי לממשלה באגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי במחוז ת"א והמרכז.