top of page
דיני ירושה על פי צוואה

חוק הירושה התשכ"ה - 1965 קובע, כי אדם שנפטר והותיר אחריו צוואה יש לקיימה.

משרדנו עוסק בעריכת צוואות לסוגיהן השונים, הגשת בקשה לצו קיום צוואה במשרדי הרשם לענייני ירושה או בבית הדין הרבני.

כמו כן, משרדנו מנהל הליכי התנגדות לצוואות בהתאם לנסיבות עריכת הצוואה.
bottom of page