דיני ירושה על פי צוואה

חוק הירושה התשכ"ה - 1965 קובע, כי אדם שנפטר והותיר אחריו צוואה יש לקיימה.

משרדנו עוסק בעריכת צוואות לסוגיהן השונים, הגשת בקשה לצו קיום צוואה במשרדי הרשם לענייני ירושה או בבית הדין הרבני.

כמו כן, משרדנו מנהל הליכי התנגדות לצוואות בהתאם לנסיבות עריכת הצוואה.