אפוטרופסות וכשרות משפטיתמשרדנו פועל למען חסויים וקטינים אשר את עניינם נדרש לייצג  מול התא המשפחתי ומול רשויות ממשלתיות ואחרות.


אנו דואגים להוצאת צו מינוי אפוטרופוס זמני, קבוע ו/או לדין בהתאם לנסיבות כל מקרה ומקרה.כמו כן, משרדנו מטפל בחסוי, דואג לענייניו האישיים ומנהל עבורו את רכושו בנאמנות בהתאם להוראות החוק.