דיני ירושה על פי דין

חוק הירושה, התשכ"ה - 1965 קובע, כי בהיעדר צוואה יורשי המנוח הינם קרובי משפחתו וזאת בהתאם לקבוע בחוק.

משרדנו עוסק בהגשת בקשה לצו ירושה במשרדי הרשם לענייני ירושה או בבית הדין הרבני, לרבות הגשת התנגדויות וניהול הליך מתאים תוך מתן פתרונות לסכסוך וגישור בין הצדדים.