top of page

מקרקעין  

משרדנו עוסק בכל תחומי המקרקעין.ייצוג וטיפול משפטי בהליכי מכירת דירה, קניית דירה, קניית דירה מקבלן, העברה ללא תמורה (הסכם מתנה), זיכרון דברים, הסדרת רישום בלשכות רשם המקרקעין, כינוס נכסים, דמי מפתח וכיוב'.

bottom of page