מקרקעין  

משרדנו עוסק בכל תחומי המקרקעין.ייצוג וטיפול משפטי בהליכי מכירת דירה, קניית דירה, קניית דירה מקבלן, העברה ללא תמורה (הסכם מתנה), זיכרון דברים, הסדרת רישום בלשכות רשם המקרקעין, כינוס נכסים, דמי מפתח וכיוב'.