top of page
ליטיגציה

משרדנו עוסק בייצוג לקוחות בפני בתי המשפט ובתי הדין בכל הערכאות והגופים השיפוטיים והמעין שיפוטיים. צוות משרדנו צבר ניסיון רב בליטיגציה הן בעת עבודתו במגזר הפרטי והן בעת עבודתו במגזר הציבורי כאשר ייצג את עמדת המדינה כב"כ היועץ המשפטי לממשלה.

 

bottom of page