סכסוכי ירושהעורכי הדין במשרדנו מעניקים ייצוג משפטי מלא במקרים בהם מתנהל הליך בערכאות המשפטיות, וזאת בשל סכסוך בין יורשים על פי דין ו/או בין זוכים על פי צוואה.


בנוסף, משרדנו עורך הסכמים בין יורשים ופועל להענקת תוקף משפטי מחייב לקיומם.​​​​​